functions tools eportal Functies

Energiemonitoring

Système de surveillance énergétique

Wat?

Door het installeren van een energiemonitoring softwarepakket bent u in staat het energieverbuik van uw bedrijf, gebouw of organisatie tot in elk detail op te volgen. Een doorgedreven analyse op wat u wanneer verbruikt, geeft u de mogelijkheid uw bedrijfsprocessen in die mate aan te passen zodat optimale energie-efficiëntie behaald wordt. Daarnaast laat het monitoren van uw energie ook toe om gegronde beslissingen te maken over toekomstige investeringen van uw machines, koelcellen, verlichting maar ook gebouwbezetting, productie etc.. Het doel van een energiemonitoringsysteem is het verschaffen van informatie voor het management zodat de relatie tussen het energiegebruik en KPI’s (Key Performance Indicators) kan bepaald worden. Dit kan door middel van:

  • het identificeren en verklaren van fluctuaties in het energieverbruik;
  • grafisch inzicht verschaffen in de verbruiksprofielen en dit gekoppeld aan vooropgestelde budgetten;
  • het inschatten van toekomstig energieverbruik bij het uitbreiden van de productie of capaciteit;
  • het ontwikkelen van een gedetailleerd en accuraat budget en targets met betrekking tot energie.
Energie monitoring software

Waarom?

Door energiemonitoring in uw bedrijf of organisatie te implementeren, en gevolg te geven aan de inzichten en analyses, zal de energieperformantie van uw bedrijf geoptimaliseerd worden.

Zo zullen door het nemen van gepaste maatregelen de energiekosten dalen (afhankelijk van de actie kan dit oplopen tot 15% van het energieverbruik). Dit heeft tevens indirect tot gevolg dat de uitstoot van broeikasgassen zal afnemen, wat de emissies ten goede komt.

Doordat u een gedetailleerd inzicht hebt verworven van uw energieverbruik, bent u ook in staat een gericht budget toe te wijzen aan (bepaalde delen van) de productie, wat bijdraagt tot een meer ‘lean’-management.

Energy monitoring system

Hoe gaan we te werk?

Doordat ePortal ontstaan is uit de ervaring van Emaze – Energy Consultancy, hanteren we dezelfde werkwijze bij de installatie van het softwarepakket als bij de voorbereidingen van onze studiebureauactiviteiten. Het is voor ons van essentieel belang om grondig in te schatten op welke manier energiemonitoring bij kan dragen tot het beheren van uw energiefactuur en welke de mogelijke knelpunten kunnen zijn bij de installatie van het softwarepakket. Daarom zullen wij steeds een plaatsbezoek inplannen dat deze inzichten verzamelt. Vervolgens begeleiden wij u in het aanschaffen van de geschikte energiemeters en bepalen we met u welke gegevens u kan raadplegen. Gezien ons systeem volledig open source is, zijn we in staat alle type meters te connecteren en meetgegevens te verwerken. Bovendien kan onze energiebox probleemloos aangesloten worden op het bestaande CRM of gebouwbeheersysteem.

De flexibiliteit van onze software laat toe de structuur van de dashboards, grafiektypes en hun kleuren volledig te personaliseren. Daarom gaan wij met u na op welke manier de dashboards worden samengesteld en de kanalen worden geconfigureerd. Ten slotte lassen we een callibratiefase in die de validiteit van de waarden controleert.

ePortal - Meer Info

Meer informatie

Heeft u bijkomende vragen over de manier waarop wij ePortal energiemonitoring software binnen uw bedrijf kunnen installeren, welke de voordelen voor u zijn en hoe alles technisch verloopt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

+32 (0) 9 33 00 243
info@eportal.eu